Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Postgresql get all column names

0 votes
157 views
Postgresql get all column names
asked Feb 13, 2019 in Database by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
answered Feb 13, 2019 by dtlong (11,580 points)
...