Thông báo!
Mọi người có thể tìm kiếm cách giải quyết vấn đề mình đang dặp phải hoặc đặt câu hỏi tại đây để cả nhóm vô cùng giải đáp.
Xin lỗi các bạn, để tránh spam thì mình đã tắt tính năng đăng ký thành viên. Nếu bạn cần giúp đỡ thì có thể liên hệ mình qua fb: @soiqualang.chentreu
Thanks!

Vokoscreen hotkey

0 votes
33 views
Vokoscreen hotkey
asked Feb 23, 2019 in Khác by dtlong (11,580 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
sudo apt install vokoscreen

Start: CTRL + SHIFT + F10
Stop: CTRL + SHIFT + F11
Pause: CTRL + SHIFT + F12

---

http://www.kohaupt-online.de/hp/faq_en.html
answered Feb 23, 2019 by dtlong (11,580 points)
...